Privacyverklaring

Feline Welfare Foundation | Versie 1.0. Laatste update: 30-06-2019

Feline Welfare Foundation vindt het belangrijk om op een veilige manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Ook bieden wij onze website aan via een beveiligde verbinding. Deze beveiliging kun je in de meeste internetbrowser herkennen aan een groen slotje in de adresbalk. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt, worden versleuteld verstuurd. Op die manier is het voor kwaadwillenden moeilijker om jouw persoonsgegevens te onderscheppen. Ook intern werken wij er hard aan om je persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website linken. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Derde partijen

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen, dit doen wij omdat:

    wij hen hebben ingeschakeld om ons te ondersteunen;
    dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren (zoals voor events die we samen met derde partijen organiseren);
    wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; of
    wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende derde partijen kunnen jouw persoonsgegevens op ons verzoek verwerken:

    Onze ICT-dienstverleners;
    On- en offline post- en verzenddiensten (zoals voor onze nieuwsbrief en je tickets);
    Betaaldienstverleners;
    Cookiedienstverleners;
    Partners (partijen die samen met ons events organiseren);
    Onze partner voor ticketbestellingen (Ticketkantoor);
    Fotografen en filmmakers (die eventueel aanwezig zijn op onze events);
    Andere entiteiten binnen onze groep (voor administratieve doeleinden of advertenties via cookies als je hiervoor toestemming hebt gegeven);

Wij hebben met alle bovengenoemde partijen afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Voor zover noodzakelijk, zullen wij jou voor het delen van data met derde partijen ook altijd vragen om toestemming.

Jouw rechten

Onder de huidige privacywetgeving heb je een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

    Je kunt om inzage vragen over welke persoonsgegevens er van jou verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
    Je kunt fouten laten corrigeren in verwerkte persoonsgegevens, of persoonsgegevens die verouderd of overbodig zijn laten verwijderen.
    Je kunt de toestemming die je via de website hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.
    Je kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop jouw persoonsgegevens worden gebruikt.
    Je kunt vragen of wij jouw gegevens over willen dragen naar een andere partij.
    Je kunt vragen of je de gegevens in digitaal formaat kunt verkrijgen.

Je kunt je rechtstreeks tot Feline Welfare Foundation wenden wanneer je gebruik wilt maken van je rechten, of als je een vraag hebt over de manier waarop Feline Welfare Foundation met jouw persoonsgegevens omgaat. Zie daarvoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring. Om misbruik te voorkomen, kan Feline Welfare Foundation je vragen om jezelf te identificeren wanneer je je tot ons wendt om bepaalde wettelijke rechten uit te oefenen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Feline Welfare Foundation je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy) of een andere Europese privacytoezichthouder.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Adres
Feline Welfare Foundation
Postbus 11375
1001 GJ Amsterdam
Nederland

E-mailadres
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefoonnummer
+31 (0)20 4161257

KvK-nummer
41226330